การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ตอนที่ 1

                                            

 

เมื่อวานนี้ ผมมีโอกาสไปพูด เรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้กับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับผู้เข้าสัมมนาจำนวน 110 คน และคิดว่าเนื้อหาน่าจะเป็นประโยชน์ จึงนำมาเขียนบทความสั้นๆให้อ่านครับ

ผมไม่ได้พูดถึงวิธีการมากมายนัก เพราะส่วนตัวชอบพููดถึง แก่น และ หลักการ มากกว่า เพราะมีความเชื่อว่า ถ้าทุกคนเข้าใจหลักการที่ถูกต้องแล้ว วิธีการที่ถูกต้อง มันจะตามมาเอง

 

ก่อนจะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เราควรจะมาเข้าใจความหมายของ คำว่าวัฒนธรรม และ ความปลอดภัย กันก่อน

 

วัฒนธรรม หมายถึง

พฤติกรรมที่แสดงออกมาของบุคคล หรือ กลุ่มคน อันเนื่องมาจาก ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และ ความเข้าใจ ในเรื่องนั้นๆจากประสบการณ์ที่ได้เห็น ได้ยิน และได้ทำตามๆกันมา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่มีการการันตีว่า สิ่งที่ทำนั้นถูกต้อง หรือ ผิด เพราะ เป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มคน

 

ความปลอดภัย หมายถึง

สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บ

 

จึงนิยามได้ว่า วัฒนธรรมความปลอดภัย คือ

พฤติกรรมที่แสดงออกมาของบุคคล หรือ กลุ่มคน อันเนื่องมาจาก ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และ ความเข้าใจ ในเรื่องของความปลอดภัยเชิงบวก โดยยอมรับว่าความปลอดภัย สุขภาพ และ การได้รับบาดเจ็บ สามารถป้องกันได้

ดังนั้น ถ้าต้องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ก็จำเป็นต้องให้พนักงานทุกคนมี ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และ ความเข้าใจ ในเรื่องของความปลอดภัยที่ถูกต้อง จากการเห็น จากการได้ยิน การได้ฟัง และ การลงมือทำบ่อยๆ จนเกิดเป็นพฤติกรรมการเลียนแบบในสิ่งที่ถูกต้อง

 

                                        

 

หลักการในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย คือ

 

1.ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

มนุษย์เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากการเลียนแบบ เนื่องจากสมองมีเซลล์ประสาทกระจกเงา ซึ่งทำหน้าที่เก็บรวบรวมทุกอย่างที่ ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง และ จะแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนกัน จะสังเกตได้จากท่าทางการเดิน การพูด และ วิธีการคิดของเราคล้ายคลึง หรือ เหมือนกับใคร ที่แน่ๆก็จะเหมือนกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแน่นอน หรือ คนที่เรากำลังสนใจอยู่นั่นเอง

 

2. ลดการบังคับ เพิ่มความเข้าใจ

แน่นอนการบังคับได้ผลเร็ว แต่ไม่ยั่งยืน ถ้าปราศจากการยอมรับ เขาจะทำตามตอนที่เรามาตรวจ แต่ถ้าเราไม่มาตรวจเขาก็จะไม่ทำ ดังนั้น การสร้างความเข้าใจ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การสร้างความเข้าใจสามารถทำได้โดยกระบวนการ การอบรม การโค้ช การให้คำปรึกษา รวมถึงการให้ลงมือปฏิบัติ

 

3.เลิกคิดว่าจะทำให้เสร็จ แต่ให้คิดว่าจะต้องทำให้สำเร็จ

ลองถามตัวเองดูก่อนนะครับว่า เรามีกิจกรรมความปลอดภัยมากมาย แต่ทำไมปัญหาเรื่องของความปลอดภัยยังคงมากมายเหมือนเดิม เพราะคนส่วนใหญ๋ คิดแค่ว่าจะทำให้มันเสร็จ แต่ไม่ได้คิดว่าจะทำให้มันสำเร็จ คำว่าเสร็จกับสำเร็จแตกต่างกัน บางคนคิดเพียงว่าทำตามแผนงานให้ครบ มีกระดาษให้แรงงาน หรือ Auditor มาตรวจ แล้วไม่มีปัญหา ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว แต่แบบนี้จริงๆแล้ว ไม่ได้เรียกว่า สำเร็จ แต่เรียกว่า แค่ทำให้มันเสร็จไป อย่าลิมว่า ต้องบรรลุเป้าหมายในเรื่องของวัฒธรรมความปลอดภัยด้วย


4. ติดตามส่งเสริม ให้กำลังใจสม่ำเสมอ

การละเลยไม่ปฏิบัติตาม ย่อมเป็นไปได้ ดังนั้นการติดตามผล จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก การติดตามผลที่ดีที่สุด คือ การสังเกตจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา และที่สำคัญมากกว่านั้นคือ การให้กำลังใจ ถ้าเขาทำดี เราก็ควรที่จะขอบคุณทันที หรือ ประกาศให้คนทั้งบริษัทรับทราบ เพราะใครก็ตามล้วนชอบการชื่นชม หรือ การได้รับความนับถือจากผู้อื่น และผลที่ตามมา คือ เขาเหล่านั้นก็จะทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ความปลอดภัยเริ่มต้นที่ภายใน ไม่ใช่ภายนอก ถ้าโลกภายในเปลี่ยน โลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตาม วัฒนธรรมความปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน

 


 • ผมมีโอกาสไปพูดเรื่อง ผู้นำด้านความปลอดภัย หรือ Safety Leadership ที่ บริษัท ปตท. สำรวจ และ ผลิต จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ซึ่งเป็นหลักการที่ ผู้นำด้านความปลอดภัยทุกคนต้องทราบ และ นำ...

 • ตามหลักการของการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย BBS ที่นำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดี Safety Culture สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลย คือ"การแก้ไขเชิงบวกให้ถูกต้องทันที"เมื่อเจอการกระทำที่ไม่ปลอ...

 • หน้ากากจากญี่ปุ่น... ใช้ป้องกัน PM2.5 ได้ 99% จริงเหรอ? หน้ากากเหล่านี้ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน PFE โดยใช้อนุภาคขนาด 0.1-1 ไมครอน เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพในการกรอง PFE , BFE, VFE ...

 • วิธีการใช้หน้ากาก N95 ป้องกันฝุ่น PM2.5 อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในกทม.ตอนนี้ มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพที่กำหนดไว้ หลายคนกำ...

 • หลายคน เลือกเรียนอาชีวอนามัยฯ เพราะเชื่อว่าเงินดี และไม่ตกงาน ข่าวร้าย คือ ยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ 1. จป.เป็นอาชีพที่น่ารังเกียจมาก เพราะทำให้ผลผลิตของนายจ้างลดลง เพิ...

 • การโค้ช เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่หลายองค์กรได้นำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน โดยเฉพาะการโค้ชผู้บริหาร และ ระดับหัวหน้า ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน ก็...

 • เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2561 ผมได้รับเชิญไปพูดเกี่ยวกับ BBS การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับคณาจารย์ นิสิต ป.ตรี ป.โท ป.เอก และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ภาควิชาเคมีเท...

 • นับย้อนไป 12 ปี เมื่อเข้าสู่การเป็น "จป.วิชาชีพ" แบบเต็มตัวครั้งแรก...ผมไม่คิดว่าคนโง่ๆอย่างผม...จะได้งานรวดเร็วขนาดนี้... ผมได้งานเป็นคนแรกๆของรุ่น ผมได้งานใน บ.อินเดีย ปัญหาเรื่...

 • ทุกวันนี้ มีหลายคนแชทเข้ามาถาม ไลน์มาคุย โทรมาปรึกษา และถามผมว่า... ถ้าอยากเป็นจป.มืออาชีพ ต้องทำอย่างไร...? ผมมักจะถามกลับ ไปว่า เป้าหมายชีวิตของคุณ คือ อะไร ? คุณเห็นภาพของคุณใน...

 • จป. จบใหม่ จบตรงหลายคน อาจจะรู้สึกจี้ดบ้าง เมื่อถูก จป.ที่มีประสบการณ์มากกว่า หรือคนที่เคยทำงานมาก่อนพูดแบบนี้ ไม่มีใครหรอกครับ ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่เรียนจบ อย่างมากก็แค่เคยฝึกงาน...

 • การป้องกันเสียงดัง ให้มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับว่านายจ้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพหู และการได้ยินของลูกจ้างมากน้อยแค่ไหน การสัมผัสเสียงดังเกินมาตรฐานเป็นระยะเวลานานๆ ย่อมส่งผ...

 • ผมได้เดินทางไปให้คำปรึกษา และสำรวจเกี่ยวกับการปกป้องระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลต่างจังหวัดแห่งหนึ่ง และได้คุยกับ คุณลุงใจดีคนหนึ่งในห้องตัดเฝือก จึงได้ทักทายกัน ปราโมทย์ : สวัสดีคร...

 • เรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้… ผู้ปฏิบัติงาน “อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นกับฉันตอนนี้หรอก, ฉันก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้ว ก็ไม่เห็นจะเคยได้รับบาดเจ็บอะไรเลย, คุณรู้มั้ยว...

 • "พนักงานผสมสารเคมี ใส่ผ้าปิดจมูก และปฏิเสธที่จะสวมหน้ากากที่มีมาตรฐาน แต่อุปกรณ์อื่นๆใส่ครบหมด อย่างถูกต้องเราจะทำอย่างไร?" ตัวอย่างที่ 1 หัวหน้างาน : ใส่หน้ากากเดี่ยวนี้ เดี๋ย...

 • สาเหตุแอบแฝง(underlying causes) ขาดความรู้ หรือไม่ได้รับการอบรม คิดว่ามันไม่เกิดขึ้นตอนนี้หรอก ทัศนคติไม่ดีต่อความปลอดภัย ไม่เข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย ทำแบบนี้มานานแล้วก็ไ...

 • วันนี้ได้มีโอกาสไปพูด "ปลุกจิตสำนึกการสวมใส่ PPE" สั้นๆ 1 ชม. ให้กับกลุ่มบริษัท Oil and Gas แห่งหนึ่ง เวลาค่อนข้างจำกัด ดังนั้นทุกนาทีต้องเป็นเรื่องที่ "คนฟังชอบ...ได้ประโยชน์... แ...

 • คนงานหลายคนในโรงหลอมสัมผัสมลภาวะทาง อากาศในการทำงาน เช่น. ควัน, ฝุ่น, SPM, RSPM, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ออกไซด์ของไนโตรเจน, ไฮโดรคาร์บอน และ โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว,...

 • เสียงดังที่เรารู้จักกันโดยหลักๆมี 2 ประเภท คือ "เสียงดังชนิดแบบต่อเนื่อง" และ "ไม่ต่อเนื่อง" เสียงที่ดังอย่างต่อเนื่องสามารถแบ่งออกได้โดยพิจารณาความแตกต่างของระดับความดัง (Decibel)...

 • อันตรายจากงานพ่นสี (Spray painting)งานพ่นสีจัดเป็นงานที่มีความอันตรายมากงานหนึ่ง เนื่องจากสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นจากการพ่นสีประกอบไปด้วยสองตัวหลักคือ ละออง(Mist) และไอระเหย(Vapor)1 ...

 • ปัญหา โลกแตกที่นายจ้างและลูกจ้างเถียงกันก็คือว่า "เมื่อใดต้องใส่หน้ากาก?" นายจ้าง หรือหัวหน้างาน หรือ จป.บางคนบอกว่าสารเคมีมันเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานไม่ต้องใส่ แต่พอนายจ้างหรือแขกมาเ...

 • สรุปสิ่งที่ได้รับตามความเข้าใจ และเทคนิคที่เรียนรู้มานะครับ OHSAS 18001 คือ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องไปอ่านเพิ่มใน Guideline 18002 ช...

 • เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 57 ผมเดินทางไปบรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอัญธานี เขตประเวศ กทม. พอเปิดประตูรถลงมา ตกใจมาก...

 • ยาเสพติดชนิดใหม่ได้ระบาดไปแล้ว ทั่วโลก…! การออกฤทธิ์อย่างเฉียบพลันของมัน ทำให้เรามีอาการหงุดหงิด อารมณ์เสีย กระวนกระวาย ทุรนทุราย และตอนนี้มันหาซื้อได้ง่ายมาก มันกำลังอยู่ใน...

 • วันนี้ นั่งดูรายการคิดเปลี่ยนโลกทางช่อง 5 ผมว่ามีประโยชน์มากแม้จะเป็นเวลาสั้นๆ แต่อาจทำให้ชีวิตเราและผู้อื่นยาวนานมากขึ้น วันนี้รายการได้เชิญคุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรีดารา ภาพยนต์ และพิ...

 • ช่วง นี้ค่อนข้างวุ่นๆเลยไม่มีเวลาเขียนบทความเท่าไร เผอิญไปเจอข้อมูลเก่าสมัยที่เป็นจป.วิชาชีพ อ่านแล้วเป็นประโยชน์ดีครับ ซึ่ง Near miss เป็นอะไรที่ช่วยให้เราประเมินได้ว่ามาตรการความ...

 • เบื่อมั้ย ที่ทุกๆปีจะต้องมาฟังประกาศ 7 วันอันตราย ชีวิตเราเอง แต่กลับต้องมาให้คนอื่นมาห่วงมาเตือน เราบกพร่องขนาดนั้นเชียวหรือ ประเทศไทย มีจำนวนประชากรพอๆกับสหราชอาณาจักร แต่แค...

 • หลายคนไม่ทราบว่าการรับรู้การได้ยิน ของเด็กนั้นไวมาก เราสามารถสังเกตได้จาก การที่เขาสะดุ้ง หรือตื่นขึ้นมา หันควับไปทางใดทางหนึ่ง อันนี้เกี่ยวกับแม่ซื้อหรือเปล่า ผมไม่มั่นใจนัก เรื่อ...

 • วันก่อนผมดูทีวีรายการ "รู้ทันประเทศไทย" โดยดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทอง โดยมีแขกรับเชิญคือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และอีกท่านหนึ่งต้องขออภัยผมจำชื่อไม่ได้ ในรายการได้พูดถึงปัญหาโลกร้อนแล...

 • อยากเป็นผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยจริงๆหรือ? บนวิถีชีวิตของ จป. วิชาชีพ ความก้าวหน้าสูงสุดในหน้าที่การงาน ก็คือการได้เป็น ผจก.ความปลอดภัยฯ หรือ ไม่ก็ผจก.ความปลอดภัยฯส่วนภูมิภาคใด ...
Visitors: 59,486