อบรมความปลอดภัยในการทำงานออนไลน์ SAFETY ONLINE TRAINING


อบรม BBS ออนไลน์วันที่ 23 ก.ย. 2564

 

รากฐานของธุรกิจ คือ ผลผลิต

รากฐานของชีวิต คือ ความปลอดภัย

 

หลักการ

ผมเชื่อว่า ตอนนี้หลายๆสถานประกอบการ กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ รายได้ ผลผลิต และขวัญกำลังใจ อันเกิดจากรูปแบบการทำงาน และ การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของประชากรทั่วโลก

สภาวะที่ผิดปกติในตอนนี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และ ผลผลิตแล้ว ยังมีผลกระต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานอีกด้วย

นาทีนี้ “พนักงานทุกคน ต้องมีขวัญกำลังใจที่ดี” ที่สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เพื่อสร้างผลผลิตผลิต ผลกำไรที่ดีให้กับองค์กร

Behavior-Based Safety หรือ BBS เป็นการใช้วิทยาศาสตร์ และ จิตวิทยาความปลอดภัยเชิงบวก โดยเน้นให้เกิดการยอมรับ มากกว่าการบังคับ ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ได้ด้วยตนเอง กลับมารู้สึกตัว รู้จักการดูแลตนเองให้ปลอดภัยได้ ด้วยการมีพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

คลิกดูคลิป ใน YouTube : The Safety Coach TH            

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัย ที่มากกว่าหลักสูตรจิตสำนึกความปลอดภัยทั่วๆไป จนเกิดความปลอดภัยในการทำงานได้
 2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลความปลอดภัยของตนเอง ตลอดจนช่วยดูแลความปลอดภัยของผู้อื่น ช่วยกันเตือน ช่วยกันบอก

 

เนื้อหา

 1. กรอบความคิดที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 2. Bradley Curve กับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
 3. BBS คือ อะไร ทำ BBS แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง
 4. ตัวอย่าง Success Story ในการทำ BBS
 5. ขั้นตอนในการทำ BBS
 6. หลักการในการวิเคราะห์แบบ ABC
 7. การสังเกตความปลอดภัย และ การแก้ไขเชิงบวก
 8. ถาม-ตอบ

 

วิทยากร

ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย โค้ช ที่ปรึกษา และ นักเขียน Best Seller

 • เจ้าของเพจ The Safety Coach : BBS ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 18,000 คน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเซฟตี้โค้ช จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากกว่า 20 ปี
 • วิทยากรในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30
 • แขกรับเชิญ ในรายการทีวี ช่อง Thai PBS, Mono29, WBTV และรายการวิทยุ FM101  
 • เจ้าของผลงานหนังสือขายดี พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ BBS
 
ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 77,536