อบรม วิทยากรความปลอดภัยมืออาชีพ  รุ่นที่ 5

 วิทยากรความปลอดภัยมืออาชีพ รุ่นที่ 5

Professional Safety Trainer #5

 

อ.ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน  Best Seller

มีความยินดีที่จะถ่ายทอด 10 เคล็ดวิชา ประสบการณ์ทั้งหมด 20 ปี ที่นำมาใช้กับตัวเอง จนทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยากรความปลอดภัย ในระดับต้นๆของประเทศ ร่วมกับ อ.รัชเขต วีสเพ็ญ นักพูดผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ผู้ผ่านการพูดมาแล้วนับพันเวที ร่วมกันสร้างสรรค์สัมมนาที่มีคุณค่า ต่อการปั้นวิทยากรด้านความปลอดภัยมืออาชีพ


หลักการ และเหตุผล


“ธุรกิจที่ดีต้องมีความปลอดภัย” ถ้ามีความปลอดภัยที่ดี พนักงานจะมีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร วิทยากรความปลอดภัย เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการเสริมสร้างธุรกิจที่ดี เพราะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการกำหนดพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน ช่วยปรับปรุงทัศนคติ ความคิด และความเชื่อ ในด้านความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ให้กลายมาเป็นถูกต้อง

 

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด


วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการพูด และทักษะต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ


2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับวิทยากรความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น Self-Learner เพื่อพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยได้เองอย่างต่อเนื่อง

 

หัวข้อ และ การฝึกปฎิบัติ

1. การตั้งเป้าหมายในการพูด
2. การเลือกหลักสูตรที่ถนัด
3. ศิลปะในการพูด และใช้จังหวะ ใช้ถ้อยคำ
4. เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆ ขำ เศร้า ประทับใจ มีสาระ
5. การสร้างความเชื่อมั่น และการควบคุมอารมณ์
6. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง
7. การสร้างรูปแบบในการนำเสนอ 
8. การเป็นวิทยากรที่มีคุณค่า
9. การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ฟัง (Personal Branding)
10. เทคนิคลับเฉพาะ ในการพัฒนาตัวเอง

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อบรมวันที่ 30-31 ต.ค. 62 
เวลา 9.00 - 16.30 น.
โรงแรม St.James สุขุมวิท 26 กทม.

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วิทยากร 
อ.ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
อ.รัชเขต วีสเพ็ญ

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บ. เดอะเซฟตี้โค้ช จำกัด

โทร 089 678 4547 หรือ 085 9200 710

LINE : bbstrainer
LINE@ : @thesafetycoach

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 47,477