ผู้นำด้านความปลอดภัย (Safety Leadership) รุ่นที่ 1

22 ก.ค. 2562  สถานที่ โรงแรม เจปาร์ค ชลบุรี


โทร : 0859200710 หรือ 0896784547  Line : @thesafetycoach

 

ถ้าเคยอบรม จป.บริหาร หรือ จป.หัวหน้างาน แลัว แต่ผลลัพธ์ยังเหมือนเดิม สัมมนานี้มีคำตอบครับ 

 

 

ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย และ ล้มตาย เป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากการมี 

"พฤติกรรม และ ทัศนคติด้านความปลอดภัย ที่ไม่ถูกต้อง" 

 

และที่น่าเสียดายที่สุดคือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด สามารถป้องกันได้ แต่กลับไม่ได้รับการป้องกัน

 

ผู้นำด้านความปลอดภัย (Safety Leadership) มีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการกำหนดทิศทางของธุรกิจ ให้เกิดความมั่นคง และมีความปลอดภัย เพราะ ถ้าผู้นำมีแนวคิดหรือมุมมองอย่างไร ผู้ตามก็จะแสดงออกมาในลักษณะเดียวกัน

 

หลายๆครั้งในการอบรม หรือ สัมมนา ผู้จัดงานส่วนใหญ่ มุ่งเน้นแต่จะใส่ความรู้ จนลืมใส่ความสัมพันธ์ที่ต้องนำไปใช้  ดังนั้นอย่าได้แปลกใจ ถ้าหลายๆครั้งที่ลงทุนลงไปแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือความล้มเหลว

 

หลักสูตรนี้ ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety) ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งในบทบาทของวิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน ในการสร้างสรรค์ให้ทุกคนในองค์กร เกิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำงานด้วยความปลอดภัย และ พัฒนากรอบความคิด 

 

พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ และ วิธีการที่ผู้นำด้านความปลอดภัยต้องนำไปใช้ ด้วยหลักการง่ายๆที่ทำได้จริงๆ

 

ผู้นำต้องเข้าไปนั่งในใจของผู้ตาม ไม่ใช่ไปนั่งบนศีรษะของเขา

หากอยากได้ใจของเขา ก็ต้องเอาใจของเราไปแลก

 

ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ด้านล่างครับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 44,620