อบรมวิทยากรความปลอดภัยมืออาชีพ รุ่นที่ 6

วิทยากรความปลอดภัยมืออาชีพ รุ่นที่ 6

(Professional Safety Trainer)

_______________________________________________________________

 

หลักการ และเหตุผล

 

“ธุรกิจที่ดีต้องมีความปลอดภัย” ถ้ามีความปลอดภัยที่ดี พนักงานจะมีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

 

วิทยากรความปลอดภัย เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการเสริมสร้างธุรกิจที่ดี เพราะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย  และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน ช่วยปรับปรุงทัศนคติ ความคิด และความเชื่อ ในด้านความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ให้กลายมาเป็นถูกต้อง และนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดี

 

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการพูด และทักษะต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับวิทยากรความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น Self-Learner เพื่อพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยได้เองอย่างต่อเนื่อง

 

เนื้อหา (ทฤษฎี และปฏิบัติ)

 

1. การตั้งเป้าหมายในการพูด
2. การเลือกหลักสูตรที่ถนัด
3. ศิลปะในการพูด และใช้จังหวะ ใช้ถ้อยคำ
4. เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆ ขำ เศร้า ประทับใจ มีสาระ
5. การสร้างความเชื่อมั่น และการควบคุมอารมณ์
6. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง
7. การสร้างรูปแบบในการนำเสนอ Keynote, Powerpoint, Flip Chart และ Story Telling

8. การเป็นวิทยากรที่มีคุณค่า
9. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ฟัง

10. เทคนิคลับเฉพาะ ในการพัฒนาตัวเอง

 

ระยะเวลาอบรม 

2 วัน   เวลา 9.00 – 16.00 น.

16-17 ก.พ. 2566 โรงแรม The Palazzo Bangkok

การเดินทาง MRT ห้วยขวาง ประตู 3 เดินตรงมา 200 ม.

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

จป.วิชาชีพ และ ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร  ตลอดผู้ที่สนใจทุกคน

 

วิทยากร

ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย

 

ประวัติวิทยากร

ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย โค้ช ที่ปรึกษา กระบวนกร และ นักเขียน Best Seller

  • เจ้าของเพจ The Safety Coach : BBS ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 19,000 คน
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเซฟตี้โค้ช จำกัด
  • ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยฯ
  • ประสบการณ์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากกว่า 20 ปี
  • วิทยากรในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 และ 34
  • แขกรับเชิญ ในรายการทีวี ช่อง Thai PBS, Mono29, WBTV และรายการวิทยุ FM101  
  • เจ้าของผลงานหนังสือขายดี พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ BBS และผู้นำด้านความปลอดภัย Safety Leadership
 
*** ราคา 7,500 บาท พิเศษเหลือเพียง 6,900 บาท  เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อน 10 ก.พ. 2566
 
 
หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวม VAT และ หักภาษี ณ ที่จ่าย
 
ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง หรือ LINE @thesafetycoach
หรือ โทร 085 920 0710 , 089 678 4547
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 103,831