การป้องกันเสียงกระแทก

เสียงดังที่เรารู้จักกันโดยหลักๆมี 2 ประเภท คือ "เสียงดังชนิดแบบต่อเนื่อง" และ "ไม่ต่อเนื่อง"

เสียงที่ดังอย่างต่อเนื่องสามารถแบ่งออกได้โดยพิจารณาความแตกต่างของระดับความดัง (Decibel) ระดับความดังของเสียงดังแบบต่อเนื่อง สามารถแบ่งออกได้โดยเปรียบเทียบความแตกต่างกันที่ระดับความดังแตกต่างไม่ เกิน 5 เดซิเบล เรียกว่า "Steady-state Noise" เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่นพัดลม แอร์ ส่วนเสียงที่มีความดังแตกต่างกันมากกว่า 5 เดซิเบล เรียกว่า "Fluctuating Noise" โดยเสียงดังชนิดนี้มักพบในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เราปวดหัวกันอยู่ทุกๆวันนั่นเอง

 

ส่วนเสียงดังแบบไม่ต่อเนื่องที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่เรามักไม่ได้พูดถึงกันมากนัก คือ เสียงกระแทก "Impulse Noise" ซึ่งอาจเรียกได้หลายชื่อ เช่น Impact Noise หรือImplosive Noise ซึ่งเป็นเสียงที่ช่วงความดังสูงสุดสั้นและตกลงมาต่ำสุดไปอย่างรวดเร็วในระดับมิลลิวินาที (ms) เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน และ เสียงตกกระทบของวัตถุ เป็นต้น

 

หู ของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลางและหูชั้นใน โดยอวัยวะที่สำคัญมากๆก คือ เซลล์ขน (Hair cell) ในคลอเคลีย (Cochlea) ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณเสียงไปยังระบบประสาทให้ทราบว่าเสียงที่ได้ยิน คือ เสียงของอะไร

 

Impulse Noise มักเกิดจากใช้อาวุธสงคราม เช่น ปืนพก ปืนใหญ่ ปืนกล และมีระดับความเสี่ยงที่มากกว่าหรือเท่ากับ 140 เดซิเบล ซึ่งสามารถทำลายประสาทหูแบบถาวรได้ เรียกว่า Acoustic trauma เยื่อแก้วหู อาจทะลุ ปวดศีรษะ ปวดหู Impulse Noise เป็นเสียงดังแบบไม่ต่อเนื่องที่มีความเป็นอันตรายสูง

 

การป้องกันเสียง Impulse Noise

เราสามารถทำได้โดยการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เมื่อไม่สามารถป้องกันที่แหล่งกำเนิดได้ (Source)

ครอบหูลดเ้สียง และปลั๊กอุดหู สามารถช่วยลดความเป็นอันตรายได้ระดับหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่สามารถลดระดับเสียงของ Impulse Noise ให้ลดลงถึงระดับปลอดภัยได้ คือ การทำให้ระดับเสียงที่เข้าไปในหูต่ำกว่า 85 เดซิเบล เพราะ ครอบหูลดเสียง, ปลั๊กอุดหูชนิดธรรมดา (Passive hearing protection) มีค่า NRR (ค่าการลดเสียง) ส่วนใหญ่เท่ากับ 25-33 เดซิเบล ซึ่งยังไม่เพียงพอในการป้องกันเสียงประเภทนี้

สมัยที่ผมไปเรียนเรื่องนี้ที่ 3M Peltor ประเทศสวีเดนผมได้ถามถึงการป้องกันเสียงดังประเภทนี้ คนที่นั่นเก่งมากครับ พวกสวีเดนนี่สุดยอดจริงๆ เขาได้พัฒนาครอบหูลดเสียงที่สามารถ ให้สามารถป้องกันอันตรายของเสียงดังกล่าวได้ หรือที่เรียกว่า ครอบหูลดเสียงอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic earmuffs, Active earmuffs) โดยครอบหูชนิดนี้มีวงจรอิเล็กทรอนิคภายใน และมีไมโครโฟนสำหรับลด Amplitude ความสูงของคลื่นเสียง ให้ลดลงก่อนที่เข้าไปในรูหู โดยลดลงจนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 85 เดซิเบลซึ่งปลอดภัย และช่วยคุ้มครองความ

ปลอดภัยให้กับผู้ที่รักการยิงปืน หรือจำเป็นต้องยิงเพราะความจำเป็น

 

นอกจากครอบหูลดเสียงแล้ว ยังมีปลั๊กลดเสียงที่ใช้ในการป้องกันเสียงยิงปืนเช่นกัน โดยปลายด้านหนึ่งเป็นสีเขียว และอีกด้านหนึ่งเป็นสีเหลือง
เมื่อ สวมใส่ด้านสีเหลืองจะสามารถป้องกันเสียงยิงปืน เสียงกระแทก และช่วยให้ได้ยินเสียงรอบข้างได้ชัดเจน เช่นเสียงฝีเท้า คนเดิน สัตว์เลื้อยคลาน ส่วนด้านสีเีขียวเมื่อสวมใส่แล้ว ค่าการป้องกันจะเหมือนกับปลั๊กลดเสียงธรรมดา

 


เสียงดังที่เรารู้จักกันโดยหลักๆมี 2 ประเภท คือ "เสียงดังชนิดแบบต่อเนื่อง" และ "ไม่ต่อเนื่อง"

เสียงที่ดังอย่างต่อเนื่องสามารถแบ่งออกได้โดยพิจารณาความแตกต่างของระดับความดัง (Decibel) ระดับความดังของเสียงดังแบบต่อเนื่อง สามารถแบ่งออกได้โดยเปรียบเทียบความแตกต่างกันที่ระดับความดังแตกต่างไม่เกิน 5 เดซิเบล เรียกว่า "Steady-state Noise" เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่นพัดลม แอร์ ส่วนเสียงที่มีความดังแตกต่างกันมากกว่า 5 เดซิเบล เรียกว่า "Fluctuating Noise" โดยเสียงดังชนิดนี้มักพบในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เราปวดหัวกันอยู่ทุกๆวันนั่นเอง

 

ส่วน เสียงดังแบบไม่ต่อเนื่องที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่เรามักไม่ได้พูดถึงกันมากนัก คือ เสียงกระแทก "Impulse Noise" ซึ่งอาจเรียกได้หลายชื่อ เช่น Impact Noise หรือImplosive Noise ซึ่งเป็นเสียงที่ช่วงความดังสูงสุดสั้นและตกลงมาต่ำสุดไปอย่างรวดเร็วในระดับมิลลิวินาที (ms) เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน และ เสียงตกกระทบของวัตถุ เป็นต้น

 

หู ของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลางและหูชั้นใน โดยอวัยวะที่สำคัญมากๆก คือ เซลล์ขน (Hair cell) ในคลอเคลีย (Cochlea) ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณเสียงไปยังระบบประสาทให้ทราบว่าเสียงที่ได้ยิน คือ เสียงของอะไร

 

 

Impulse Noise มักเกิดจากใช้อาวุธสงคราม เช่น ปืนพก ปืนใหญ่ ปืนกล และมีระดับความเสี่ยงที่มากกว่าหรือเท่ากับ 140 เดซิเบล ซึ่งสามารถทำลายประสาทหูแบบถาวรได้ เรียกว่า Acoustic trauma เยื่อแก้วหู อาจทะลุ ปวดศีรษะ ปวดหู Impulse Noise เป็นเสียงดังแบบไม่ต่อเนื่องที่มีความเป็นอันตรายสูง

 

การป้องกันเสียง Impulse Noise

เราสามารถทำได้โดยการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เมื่อไม่สามารถป้องกันที่แหล่งกำเนิดได้ (Source)

ครอบหูลดเ้สียง และปลั๊กอุดหู สามารถช่วยลดความเป็นอันตรายได้ระดับหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่สามารถลดระดับเสียงของ Impulse Noise ให้ลดลงถึงระดับปลอดภัยได้ คือ การทำให้ระดับเสียงที่เข้าไปในหูต่ำกว่า 85 เดซิเบล เพราะ ครอบหูลดเสียง, ปลั๊กอุดหูชนิดธรรมดา (Passive hearing protection) มีค่า NRR (ค่าการลดเสียง) ส่วนใหญ่เท่ากับ 25-33 เดซิเบล ซึ่งยังไม่เพียงพอในการป้องกันเสียงประเภทนี้

สมัย ที่ผมไปเรียนเรื่องนี้ที่ 3M Peltor ประเทศสวีเดนผมได้ถามถึงการป้องกันเสียงดังประเภทนี้ คนที่นั่นเก่งมากครับ พวกสวีเดนนี่สุดยอดจริงๆ เขาได้พัฒนาครอบหูลดเสียงที่สามารถ ให้สามารถป้องกันอันตรายของเสียงดังกล่าวได้ หรือที่เรียกว่า ครอบหูลดเสียงอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic earmuffs, Active earmuffs) โดยครอบหูชนิดนี้มีวงจรอิเล็กทรอนิคภายใน และมีไมโครโฟนสำหรับลด Amplitude ความสูงของคลื่นเสียง ให้ลดลงก่อนที่เข้าไปในรูหู โดยลดลงจนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 85 เดซิเบลซึ่งปลอดภัย และช่วยคุ้มครองความ

ปลอดภัยให้กับผู้ที่รักการยิงปืน หรือจำเป็นต้องยิงเพราะความจำเป็น

 

นอก จากครอบหูลดเสียงแล้ว ยังมีปลั๊กลดเสียงที่ใช้ในการป้องกันเสียงยิงปืนเช่นกัน โดยปลายด้านหนึ่งเป็นสีเขียว และอีกด้านหนึ่งเป็นสีเหลือง
เมื่อ สวมใส่ด้านสีเหลืองจะสามารถป้องกันเสียงยิงปืน เสียงกระแทก และช่วยให้ได้ยินเสียงรอบข้างได้ชัดเจน เช่นเสียงฝีเท้า คนเดิน สัตว์เลื้อยคลาน ส่วนด้านสีเีขียวเมื่อสวมใส่แล้ว ค่าการป้องกันจะเหมือนกับปลั๊กลดเสียงธรรมดา

 


ชื่อผู้ตอบ:


 • ผมมีโอกาสไปพูดเรื่อง ผู้นำด้านความปลอดภัย หรือ Safety Leadership ที่ บริษัท ปตท. สำรวจ และ ผลิต จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ซึ่งเป็นหลักการที่ ผู้นำด้านความปลอดภัยทุกคนต้องทราบ และ นำ...

 • ตามหลักการของการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย BBS ที่นำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดี Safety Culture สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลย คือ"การแก้ไขเชิงบวกให้ถูกต้องทันที"เมื่อเจอการกระทำที่ไม่ปลอ...

 • หน้ากากจากญี่ปุ่น... ใช้ป้องกัน PM2.5 ได้ 99% จริงเหรอ? หน้ากากเหล่านี้ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน PFE โดยใช้อนุภาคขนาด 0.1-1 ไมครอน เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพในการกรอง PFE , BFE, VFE ...

 • วิธีการใช้หน้ากาก N95 ป้องกันฝุ่น PM2.5 อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในกทม.ตอนนี้ มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพที่กำหนดไว้ หลายคนกำ...

 • หลายคน เลือกเรียนอาชีวอนามัยฯ เพราะเชื่อว่าเงินดี และไม่ตกงาน ข่าวร้าย คือ ยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ 1. จป.เป็นอาชีพที่น่ารังเกียจมาก เพราะทำให้ผลผลิตของนายจ้างลดลง เพิ...

 • การโค้ช เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่หลายองค์กรได้นำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน โดยเฉพาะการโค้ชผู้บริหาร และ ระดับหัวหน้า ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน ก็...

 • เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2561 ผมได้รับเชิญไปพูดเกี่ยวกับ BBS การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับคณาจารย์ นิสิต ป.ตรี ป.โท ป.เอก และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ภาควิชาเคมีเท...

 • นับย้อนไป 12 ปี เมื่อเข้าสู่การเป็น "จป.วิชาชีพ" แบบเต็มตัวครั้งแรก...ผมไม่คิดว่าคนโง่ๆอย่างผม...จะได้งานรวดเร็วขนาดนี้... ผมได้งานเป็นคนแรกๆของรุ่น ผมได้งานใน บ.อินเดีย ปัญหาเรื่...

 • ทุกวันนี้ มีหลายคนแชทเข้ามาถาม ไลน์มาคุย โทรมาปรึกษา และถามผมว่า... ถ้าอยากเป็นจป.มืออาชีพ ต้องทำอย่างไร...? ผมมักจะถามกลับ ไปว่า เป้าหมายชีวิตของคุณ คือ อะไร ? คุณเห็นภาพของคุณใน...

 • จป. จบใหม่ จบตรงหลายคน อาจจะรู้สึกจี้ดบ้าง เมื่อถูก จป.ที่มีประสบการณ์มากกว่า หรือคนที่เคยทำงานมาก่อนพูดแบบนี้ ไม่มีใครหรอกครับ ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่เรียนจบ อย่างมากก็แค่เคยฝึกงาน...

 • การป้องกันเสียงดัง ให้มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับว่านายจ้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพหู และการได้ยินของลูกจ้างมากน้อยแค่ไหน การสัมผัสเสียงดังเกินมาตรฐานเป็นระยะเวลานานๆ ย่อมส่งผ...

 • ผมได้เดินทางไปให้คำปรึกษา และสำรวจเกี่ยวกับการปกป้องระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลต่างจังหวัดแห่งหนึ่ง และได้คุยกับ คุณลุงใจดีคนหนึ่งในห้องตัดเฝือก จึงได้ทักทายกัน ปราโมทย์ : สวัสดีคร...

 • เรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้… ผู้ปฏิบัติงาน “อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นกับฉันตอนนี้หรอก, ฉันก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้ว ก็ไม่เห็นจะเคยได้รับบาดเจ็บอะไรเลย, คุณรู้มั้ยว...

 • "พนักงานผสมสารเคมี ใส่ผ้าปิดจมูก และปฏิเสธที่จะสวมหน้ากากที่มีมาตรฐาน แต่อุปกรณ์อื่นๆใส่ครบหมด อย่างถูกต้องเราจะทำอย่างไร?" ตัวอย่างที่ 1 หัวหน้างาน : ใส่หน้ากากเดี่ยวนี้ เดี๋ย...

 • สาเหตุแอบแฝง(underlying causes) ขาดความรู้ หรือไม่ได้รับการอบรม คิดว่ามันไม่เกิดขึ้นตอนนี้หรอก ทัศนคติไม่ดีต่อความปลอดภัย ไม่เข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย ทำแบบนี้มานานแล้วก็ไ...

 • วันนี้ได้มีโอกาสไปพูด "ปลุกจิตสำนึกการสวมใส่ PPE" สั้นๆ 1 ชม. ให้กับกลุ่มบริษัท Oil and Gas แห่งหนึ่ง เวลาค่อนข้างจำกัด ดังนั้นทุกนาทีต้องเป็นเรื่องที่ "คนฟังชอบ...ได้ประโยชน์... แ...

 • คนงานหลายคนในโรงหลอมสัมผัสมลภาวะทาง อากาศในการทำงาน เช่น. ควัน, ฝุ่น, SPM, RSPM, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ออกไซด์ของไนโตรเจน, ไฮโดรคาร์บอน และ โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว,...

 • อันตรายจากงานพ่นสี (Spray painting)งานพ่นสีจัดเป็นงานที่มีความอันตรายมากงานหนึ่ง เนื่องจากสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นจากการพ่นสีประกอบไปด้วยสองตัวหลักคือ ละออง(Mist) และไอระเหย(Vapor)1 ...

 • ปัญหา โลกแตกที่นายจ้างและลูกจ้างเถียงกันก็คือว่า "เมื่อใดต้องใส่หน้ากาก?" นายจ้าง หรือหัวหน้างาน หรือ จป.บางคนบอกว่าสารเคมีมันเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานไม่ต้องใส่ แต่พอนายจ้างหรือแขกมาเ...

 • สรุปสิ่งที่ได้รับตามความเข้าใจ และเทคนิคที่เรียนรู้มานะครับ OHSAS 18001 คือ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องไปอ่านเพิ่มใน Guideline 18002 ช...

 • เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 57 ผมเดินทางไปบรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอัญธานี เขตประเวศ กทม. พอเปิดประตูรถลงมา ตกใจมาก...

 • ยาเสพติดชนิดใหม่ได้ระบาดไปแล้ว ทั่วโลก…! การออกฤทธิ์อย่างเฉียบพลันของมัน ทำให้เรามีอาการหงุดหงิด อารมณ์เสีย กระวนกระวาย ทุรนทุราย และตอนนี้มันหาซื้อได้ง่ายมาก มันกำลังอยู่ใน...

 • วันนี้ นั่งดูรายการคิดเปลี่ยนโลกทางช่อง 5 ผมว่ามีประโยชน์มากแม้จะเป็นเวลาสั้นๆ แต่อาจทำให้ชีวิตเราและผู้อื่นยาวนานมากขึ้น วันนี้รายการได้เชิญคุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรีดารา ภาพยนต์ และพิ...

 • ช่วง นี้ค่อนข้างวุ่นๆเลยไม่มีเวลาเขียนบทความเท่าไร เผอิญไปเจอข้อมูลเก่าสมัยที่เป็นจป.วิชาชีพ อ่านแล้วเป็นประโยชน์ดีครับ ซึ่ง Near miss เป็นอะไรที่ช่วยให้เราประเมินได้ว่ามาตรการความ...

 • เบื่อมั้ย ที่ทุกๆปีจะต้องมาฟังประกาศ 7 วันอันตราย ชีวิตเราเอง แต่กลับต้องมาให้คนอื่นมาห่วงมาเตือน เราบกพร่องขนาดนั้นเชียวหรือ ประเทศไทย มีจำนวนประชากรพอๆกับสหราชอาณาจักร แต่แค...

 • หลายคนไม่ทราบว่าการรับรู้การได้ยิน ของเด็กนั้นไวมาก เราสามารถสังเกตได้จาก การที่เขาสะดุ้ง หรือตื่นขึ้นมา หันควับไปทางใดทางหนึ่ง อันนี้เกี่ยวกับแม่ซื้อหรือเปล่า ผมไม่มั่นใจนัก เรื่อ...

 • วันก่อนผมดูทีวีรายการ "รู้ทันประเทศไทย" โดยดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทอง โดยมีแขกรับเชิญคือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และอีกท่านหนึ่งต้องขออภัยผมจำชื่อไม่ได้ ในรายการได้พูดถึงปัญหาโลกร้อนแล...

 • เมื่อวานนี้ ผมมีโอกาสไปพูด เรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้กับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับผู้เข้าสัมมนาจำนวน 110 คน และคิดว่าเนื้อหาน่าจะเป็นประโ...

 • อยากเป็นผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยจริงๆหรือ? บนวิถีชีวิตของ จป. วิชาชีพ ความก้าวหน้าสูงสุดในหน้าที่การงาน ก็คือการได้เป็น ผจก.ความปลอดภัยฯ หรือ ไม่ก็ผจก.ความปลอดภัยฯส่วนภูมิภาคใด ...
Visitors: 60,263